Repetitor.Biniko.com
   Образовательный портал


Бесплатный каталог репетиторов
Новости   Профессии   Блоги
Вопросы и ответы   Форум
On-line тестирование


 
Главная
Поиск
Новости
Статьи
Профессии
ЕГЭ - Россия
ВНТ - Украина
ЕНТ - Казахстан
ЦТ - Беларусь
Блоги
Репетиторы
Вопросы и ответы
On-line тестирование
Форум

 
Регистрация:

  Учителя
  Учащиеся
Логин:    Пароль:   


История Украины. Часть 2


Демонстрационный вариант теста по истории Украины внешнего независимого тестирования 2010 года
Часть 2

Завдання 1 – 50 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть, на Вашу думку, правильний варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

37. Який перелік назв і термінів стосується суспільного життя України 1930-х рр.?

А   Лікнеп, непман, «Плуг».
Б   «Інтегральний націоналізм», русофільство, румунізація.
В   Соціалістичний реалізм, Великий терор, «стаханівський рух».
Г   Українська академія наук, Українська автокефальна православна церква, «Молодий театр» Леся Курбаса.
38. Визначте заходи, що характеризують політику польського уряду щодо українських земель у 1927 – 1937 рр.

1   Конституційне закріплення прав українців на власну мову й отримання початкової освіти українською мовою, надання Східній Галичині автономних прав.
2   Пошук порозуміння з українством шляхом створення двомовних шкіл на Волині, призначення українців на високі державні посади.
3   Заборона використовувати терміни «Україна» й «українці», передання українських земель польським осадникам.
4   Запровадження політики «пацифікації», створення табору для політв’язнів у Березі-Картузькій.
А   1, 3
Б   2, 4
В   1, 4
Г   2, 3
39 . Коли було підписано цитований нижче документ?
«…При підписанні договору між Німеччиною та Союзом Радянських Соціалістичних республік… уповноважені обох сторін обговорили у суворо конфіденційному порядку питання про розмежування сфер обопільних інтересів у Центрально-Східній Європі…»

А   23 серпня 1939 р.
Б   1 вересня 1939 р.
В   17 вересня 1939 р.
Г   22 червня 1941 р.
40. Спільною метою всіх течій руху Опору в Україні в роки Другої світової війни було

А   відновлення радянської влади
Б   здобуття незалежності Україною
В   відновлення Української Народної Республіки
Г   вигнання нацистських окупантів із території України
41. Які події Великої Вітчизняної війни відбулися в 1943 р.?

1   Остаточна окупація території України військами Німеччини та її союзників
2   Проведення радянськими військами Кримської наступальної операції
3   Визволення Києва
4   Створення Українського штабу партизанського руху.
5   «Битва за Дніпро»ї
6   Публікація кіноповісті О. Довженка «Україна в огні»
А   1, 2, 4
Б   3, 5, 6
В   1, 4, 5
Г   2, 3, 6
42. Якою цифрою на карті позначено регіон, що ввійшов до складу Української РСР у 1945 р.?

А   1
Б   2
В   3
Г   4
Історія України
43. У чому полягала особливість відбудови народного господарства Української РСР після Другої світової війни?

А   Надання переваги розвитку галузям промисловості групи «Б».
Б   Висока врожайність зернових культур за останні двадцять років.
В   Здійснювалася на основі чіткого виконання п’ятирічного плану.
Г   Отримання фінансової допомоги за «планом Маршалла».
44. Український історик О. Бойко вважає, що «характерною рисою стратегії радянського керівництва у процесі відбудови було повернення до довоєнної моделі розвитку народного господарства УРСР. В основі цієї моделі лежала примітивна схема індустріалізації...» Яка з діаграм структури капіталовкладень у народне господарство підтверджує думку історика?

А Б В Г
Історія України
Історія України
45. Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського суспільства в період десталінізації (1953 – 1964 рр.)?
1   «…У рік, коли було одержано найбільший урожай, на цілині працювало понад 75 тисяч юнаків і дівчат з України. Сотні тисяч механізаторів і фахівців, мобілізованих у сільському господарстві багатьох регіонів, приїхали на цілину й організували радгоспи. ...Українські механізатори організували 54 цілинних радгоспи...»
2   «Збирання кукурудзи важко піддавалося механізації й тому постійно доводилося мобілізовувати з міст сотні тисяч чоловік. Строки навчання у вузах пересувалися, а обсяг навчального матеріалу скорочувався, тому студенти тепер мали ще один «кукурудзяний» семестр...»
А   Відображено в обох уривках
Б   Тільки в першому
В   Тільки в другому
Г   Не відображено в жодному з уривків
46. Кого з митців стосується цитований нижче документ?
«Нове покоління митців, які відійшли від шаблонної тематики попередніх часів, не закликали до боротьби за мир, не писали про передовиків колгоспників і робітників заводів, а виходили з того, що «...поезія має бути поезією, а не агітацією у віршованій формі».

А   М. Зеров, М. Драй-Хмара, М. Рильський
Б   О. Теліга, О. Ольжич, У. Самчук
В   Л. Костенко, І. Драч, В. Симоненко
Г   П. Тичина, В. Сосюра, М. Бажан
47. Особливість розвитку освіти України середини 1960 – початку 1980-х рр. – це

А   збільшення кількості шкіл з українською мовою викладання
Б   завершення переходу до обов’язкової загальної середньої освіти
В   поява навчальних закладів нового типу – гімназій, ліцеїв, колегіумів
Г   переорієнтація профтехосвіти на підготовку фахівців сфери обслуговування, бізнесу
48. Яку тенденцію суспільного життя України початку 1990-х рр. відображає карикатура?

Історія України
А. Юн. План реєстрації нових партій у цьому місяці перевиконано! Зайдіть у наступному...
Журнал «Перець». 1990 р.


А   Відсутність політичної культури
Б   Політична консолідація суспільства
В   Формування багатопартійної системи
Г   Зростання відповідальності різних соціальних груп
49. Витяг з якого документа подано нижче?
«Українська РСР забезпечує верховенство Конституції та законів Республіки на своїй території. Українська РСР самостійно визначає свій економічний статус і закріплює його в законах... ...Українська РСР має право на власні Збройні Сили…»

А   Декларація про державний суверенітет України
Б   Акт проголошення незалежності України
В   Декларація прав національностей України
Г   Закон «Про економічну самостійність Української РСР»
50. Яка із зазначених нижче подій відбулася того ж року що і прийняття Верховною Радою Конституції незалежної України?

А   Вступ України до Ради Європи
Б   Запровадження національної валюти – гривні
В   Політ у космос першого космонавта України Л. Каденюка
Г   Отримання Україною статусу країни з ринковою економікою


У завданнях 51 – 56 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблиці бланка А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису у бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилку!  А Б В Г Д
1          
2          
3          
4          


Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

51. Установіть відповідність між назвами періодів історії України та поняттями й термінами, які потрібно використовувати, характеризуючи їх.

1   Стародавня історія України
2   Київська Русь за перших князів
3   Розквіт Київської Русі
4   Київська Русь за часів роздробленості
А   Християнізація, «Змієві вали», «тесть Європи», «Руська правда»
Б   Привласнююче господарство, археологічна культура, осілий спосіб життя, Велике розселення слов’ян
В   Князівські усобиці, удільні землі, федеративна монархія, «Правда Ярославичів»
Г   Язичництво, полюддя, уроки, погости
Д   Фільваркове господарство, покозачення, магнат, шляхта
52. Установіть відповідність між прізвищами діячів і фактами їхньої біографії.

1   Г. Сковорода
2   І. Григорович-Барський
3   М. Березовський
4   Й. Пінзель
А   Співак італійської оперної трупи в Орієнбаумі, член Болонської філармонічної академії, автор опер «Демофонт», «Іфігенія»
Б   Працював у Львові, Монастириську, Бучачі. Автор трьох кам’яних статуй на фасаді собору Св. Юра у Львові (кінна статуя Св. Юрія, постаті Святих Анастасія та Лева)
В   Навчався в Києво-Могилянській академії, служив у придворній хоровій капелі імператриці Єлизавети Петрівни, викладав у колегіумах Переяслава та Харкова, автор збірки «Сад божественних пісень»
Г   Брав участь у побудові собору Різдва Богородиці в Козельці, забудові Кирилівського монастиря в Києві, підготував проект розбудови Покровської церкви в Києві
Д   Навчався співу в Італії, автор багатьох хорових концертів, романсів, перший композитор у Росії, музичні твори якого виходили друком, заклав підвалини багатоголосного хору в Росії
53. Установіть відповідність між назвами державних інституцій і результатами їхньої діяльності

1   Перша Малоросійська колегія (1722 – 1727 рр.)
2   «Правління гетьманського уря?ду» (1734 – 1750 рр.)
3   Генеральна канцелярія гетьмана К. Розумовського (1750 – 1764 рр.)
4   Друга Малоросійська колегія (1764 – 1786 рр.)
А   Установлено контроль за Лівобережною та Слобідською Україною; посилено втручання з боку російського уряду у внутрішні справи Гетьманщини; обмежено функції полкових канцелярій
Б   Остаточно ліквідовано рештки автономного устрою Гетьманщини; повністю підпорядковано управління українськими землями загальноросійським державним органам; збільшено податки до царської казни
В   Відокремлено гетьманський скарб від державного; проведено Генеральне слідство щодо законності володіння маєтками; відновлено зовнішньо-політичну діяльність Гетьманщини
Г   Установлено контроль за діяльністю гетьмана та козацької старшини; збільшено стягнення податків до царської казни, провіанту для російської армії; розгляд апеляцій на судові рішення; роздача земельних володінь офіцерам і старшинам
Д   Повернуто під владу гетьмана Запорізьку Січ і Київ; проведено судову реформу – створено станові шляхетські суди (земський, підкоморський, гродський); реформовано козацьке військо
54. Установіть відповідність між суспільно-політичними подіями 1920-х рр. і їхніми наслідками.

1   Проголошення курсу на коренізацію в УСРР
2   Утворення Союзу РСР
3   Утворення Всеукраїнської надзвичайної комісії по боротьбі з неписьменністю
4   Проголошення курсу на нову економічну політику
А   Запровадження трудової мобілізації, заборона товарно-грошових відносин і вільної торгівлі
Б   Зростання питомої ваги українців серед службовців партійно-державного апарату республіки
В   Швидка відбудова промисловості, зростання продуктивності праці та фізичного обсягу продукції
Г   Половина сільського та дві третини міського дорослого населення освоїли грамоту та вміли читати
Д   Затвердження нового тексту Конституції УСРР, де юридично закріплювалися повноваження республіки
55. Установіть відповідність між періодами історії України та описаними подіями

1   Відлига (1953 – 1964 рр.)
2   Застій (середина 1960 – початок 1980-х рр.)
3   Перебудова (1985 – 1991 рр.)
4   Незалежність (1991 – початок XXI ст.)
А   «...Засідання рекомендує, щоб Українська Радянська Соціалістична Республіка і Білоруська Радянська Соціалістична Республіка були запрошені стати членами-засновниками пропонованої Міжнародної Організації...»
Б   «Понад мільйон осіб, винних у порушенні антиалкогольного законодавства, зазнали адміністративних стягнень. У Закарпатті та в Криму знищили виноградники унікальних сортів. Цукор став гостродефіцитним продуктом...»
В   «В оголошенні про утворення Української Гельсінської групи її засновники підписалися справжніми прізвищами і навіть вказали свої адреси. Вони мали намір діяти виключно на легальних засадах...»
Г   «Нарешті ми сіли за стіл переговорів. Єльцин представляв на зустрічі Росію, Фокін – Україну, Шушкевич – Білорусь… На зустрічі було сформульовано принципи майбутньої співдружності…»
Д   «У рік святкування 300-річчя возз’єднання України з Росією Президія Верховної Ради СРСР прийняла Постанову «Про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР»
56. Установіть відповідність між прізвищами митців та їхніми творчими здобутками

1   О. Гончар
2   Л. Биков
3   І. Миколайчук
4   Л. Костенко
А   роман у віршах «Маруся Чурай»
Б   кінофільм «Вавилон – XX»
В   опера «Тарас Шевченко»
Г   кінофільм «У бій ідуть одні «старики»
Д   роман «Собор»


У завданнях 57 – 60 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці бланка А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 – друга, цифрі 3 – третя, цифрі 4 – четверта. Усі інші види Вашого запису у бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилку!  А Б В Г
1        
2        
3        
4        


Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

57. Установіть послідовність подій державно-політичного життя XVIII ст.

А   Ухвалення «Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького»
Б   Початок діяльності Першої Малоросійської колегії
В   Зруйнування за наказом Петра I Чортомлицької Січі
Г   Обрання гетьманом І. Скоропадського
58. Установіть послідовність подій суспільного життя XIX cт.

А   Видання альманаху «Русалка Дністровая»
Б   Видання збірки поезій «Кобзар» Т. Шевченка
В   Вихід трьох частин «Енеїди» І. Котляревського
Г   Публікація брошури «Ukraina irredenta» Ю. Бачинського
59. Установіть послідовність укладення міжнародних договорів (угод).

А   Варшавська угода між Директорією УНР і урядом Польської Республіки
Б   Московський договір між СРСР і Німеччиною про ненапад («пакт Молотова – Ріббентропа»)
В   Ризький мирний договір між РСФРР, УСРР і Польською Республікою
Г   Брест-Литовський мирний договір між УНР і Німеччиною та її союзниками
60. Установіть послідовність ухвалення цитованих документів.

А   «...вшановуючи пам’ять мільйонів співвітчизників, які стали жертвами Голодомору 1932 – 1933 років в Україні та його наслідків... Верховна Рада України приймає цей Закон. Стаття 1. Голодомор 1932 – 1933 років в Україні є геноцидом Українського народу»
Б   «Виходячи зі смертельної небезпеки, яка нависла над Україною у зв’язку з державним переворотом в СРСР... продовжуючи тисячолітню історію державотворення в Україні... Верховна Рада Української РСР урочисто проголошує незалежність України...»
В   «...Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. ...Україна є унітарною державою. ...Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю...»
Г   «Ми, Республіка Білорусь, Російська Федерація (РРФСР), Україна, як держави-засновники Союзу РСР, що підписали Союзний договір 1922 року... констатуємо, що Союз РСР як суб’єкт міжнародного права і геополітична реальність припиняє своє існування...»


Автор: gogi   Дата: 2009-09-09   Просмотров: 1849  


 

 

 

    Репетиторы, математика, русский язык, физика, сдать ЕГЭ, ЕГЭ 2012, тестирование ЕГЭ, ответы по ЕГЭ, репетитор, карта сайта,


    Все права защищены и принадлежат авторам размещающих материалы на сайте. Данный сайт ни какой ответственности за размещенный материал не несет. Копирование материалов возможна только с указанием URL ссылки на исходный материал.